Marjolein
Moorman
wethouder namens PvdA Amsterdam

Welkom!

Wat leuk dat je mijn site bezoekt. Hier kan je kort lezen wie ik ben en wat ik doe. De site wordt niet vaak geupdate. Maar we proberen wel het laatste nieuws mee te geven onder andere via de koppeling met mijn twitteraccount.

Sinds mei 2018 ben ik wethouder onderwijs, armoede en inburgering in Amsterdam namens de PvdA. Ik doe dat met veel inzet en veel plezier, omdat ik wil dat rechtvaardig beleid zorgt voor meer kansengelijkheid. Bijvoorbeeld door meer te investeren in goed onderwijs voor kinderen die dat het hardste nodig hebben. Ook wil ik voorkomen dat armoede, schulden, laaggeletterdheid en beperkte kennis van de Nederlandse taal, mensen op achterstand zet. Kansengelijkheid is voor mij de belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn. In 2010 werd ik lid van de gemeenteraad. In 2012 werd ik fractievoorzitter van de fractie van de PvdA. Totdat ik wethouder werd in 2018, heb ik mijn raadswerk gecombineerd met mijn werk als wetenschapper en docent op de UvA.

Samen met mijn man Harmen en twee dochters Nora en Evi woon ik in Amsterdam Oost. Naast mijn werk hou ik van sporten (hardlopen, schaatsen en fietsen), koken, lezen en af en toe een Netflixserie kijken.

In de Gemeenteraad, net voor installatie als wethouder.
Marjolein (hier als locoburgemeester) deelt een koninklijke onderscheiding uit
Marjolein gaf tot december 2017 iedere week twee uur les op het OSB in Zuidoost.
Met buurtbewoners door de Vogelbuurt in Noord.
Mee met maaltijdbezorgers Harry en zijn zoon in Amsterdam Noord.
Rondleiding in het wallengebied met de wijkagent.

Biografie

Ik ben in 1974 geboren in Wassenaar. Dat vind je misschien best een opvallende geboorteplaats voor een sociaal democraat. Maar door de plaats waar ik opgroeide en tot mijn 19e woonde, werd ik mij juist extra bewust van mijn politieke overtuiging. Mijn ouders waren allebei overtuigd PvdA stemmers in een overwegend liberale omgeving. Dat zorgde ervoor dat er thuis vaak over politiek, het nieuws en de samenleving werd gesproken.

Na mijn VWO examen in 1993 ben ik Communicatiewetenschap gaan studeren aan de UvA in Amsterdam. Ik was geinteresseerd in nieuws en de wijze waarop nieuws werd geconstrueerd. Ook interesseerde ik me voor de wijze waarop mensen worden beinvloed door communicatie. Deze interesse zorgde ervoor dat ik na mijn afstuderen in 1997 besloot om te promoveren. Mijn proefschrift (2003) gaat over de invloed van context op de verwerking van reclameboodschappen.

lees meer

Op twitter

volg Marjolein op Twitter

Nieuws

Wethouder Marjolein Moorman: ‘Op mijn 30ste had ik 30.000 euro schuld’

Wethouder Marjolein Moorman (46) belandde als twintiger in grote schulden na het overlijden van haar ouders. Ze gebruikt deze ervaring bij haar aanpak van schuldproblematiek. ‘Ik herinner mij vooral de stress.’

Politiek is persoonlijk, vindt wethouder Marjolein Moorman, waarmee ze bedoelt te zeggen dat persoonlijke ervaringen voor haar een drijfveer vormen. Daarom wil ze, na overleg met haar broers, vertellen over de schulden waarmee zij, drie twintigers, kampten na het vroege overlijden van hun ouders. En hoe Moorman die ervaringen gebruikt als wethouder armoedebeleid en schuldenaanpak.

Lerarentekort met 20 procent gedaald: 'Niet meer altijd stress om vervanger'

Het lerarentekort is afgelopen jaar met 20 procent afgenomen, dat blijkt uit de vandaag verschenen monitor lerarentekort. In oktober 2019 was er een tekort van 12,6 procent, dit jaar is dat nog maar 10,3 procent. Leerlingen die naar huis gestuurd worden omdat er geen juf of meester is, of het samenvoegen van klassen: dit soort problemen lijken voorbij.

'Het is inderdaad fijn dat als je een vacature uitzet  je meerdere reacties krijgt', vertelt Aafke Straat, adjunct directeur van basisschool De Kraal. Vorig jaar had zij nog de grootste moeite om klassen rond te krijgen, dit jaar kunnen ze zelfs kiezen uit sollicitanten. 'We hebben iemand aan kunnen nemen met heel veel ervaring en dat is een luxe die we lang niet hebben gehad', vertelt ze.

Nieuws

Wethouder Marjolein Moorman: ‘Op mijn 30ste had ik 30.000 euro schuld’

Parool 20 november 2020

Wethouder Marjolein Moorman (46) belandde als twintiger in grote schulden na het overlijden van haar ouders. Ze gebruikt deze ervaring bij haar aanpak van schuldproblematiek. ‘Ik herinner mij vooral de stress.’

Politiek is persoonlijk, vindt wethouder Marjolein Moorman, waarmee ze bedoelt te zeggen dat persoonlijke ervaringen voor haar een drijfveer vormen. Daarom wil ze, na overleg met haar broers, vertellen over de schulden waarmee zij, drie twintigers, kampten na het vroege overlijden van hun ouders. En hoe Moorman die ervaringen gebruikt als wethouder armoedebeleid en schuldenaanpak.

Lees het hele interview op parool.nl

Lerarentekort met 20 procent gedaald: 'Niet meer altijd stress om vervanger'

18 november 2020

Het lerarentekort is afgelopen jaar met 20 procent afgenomen, dat blijkt uit de vandaag verschenen monitor lerarentekort. In oktober 2019 was er een tekort van 12,6 procent, dit jaar is dat nog maar 10,3 procent. Leerlingen die naar huis gestuurd worden omdat er geen juf of meester is, of het samenvoegen van klassen: dit soort problemen lijken voorbij.

'Het is inderdaad fijn dat als je een vacature uitzet  je meerdere reacties krijgt', vertelt Aafke Straat, adjunct directeur van basisschool De Kraal. Vorig jaar had zij nog de grootste moeite om klassen rond te krijgen, dit jaar kunnen ze zelfs kiezen uit sollicitanten. 'We hebben iemand aan kunnen nemen met heel veel ervaring en dat is een luxe die we lang niet hebben gehad', vertelt ze.

Lees verder op de site van AT5

Amsterdam neemt schulden over van jongeren

Volkskrant 14 januari 2020

Eenderde van de jongeren in Amsterdam heeft schulden, bij een groeiende groep zijn die problematisch. De gemeente biedt hun de helpende hand door de schuld over te nemen en deels kwijt te schelden. Maar het is geen cadeau, waarschuwt de wethouder.

Jongeren met schulden in Amsterdam kunnen vanaf volgende maand een beroep doen op de gemeente voor hulp. Die zal de schuld overnemen, met schuldeisers onderhandelen en een deel kwijtschelden. De hoofdstad sluit zich hiermee aan bij een groeiende groep Nederlandse steden die een speciaal programma hebben voor jongeren met problematische schulden. Deze hulp is niet onvoorwaardelijk. ‘Het is geen cadeau’, zegt wethouder Marjolein Moorman (PvdA).

Lees verder op vk.nl

Amsterdam to buy out young people's debt to offer 'new start'

The Guardian 17 januari

City’s municipal credit bank will cancel some debt if young adults engage with training schemes

The city of Amsterdam is taking over the debts of its young adults as part of a drive to liberate people who are struggling to get into work or education.A growth in borrowing among young Dutch adults – a trend echoed elsewhere in Europe, including the UK – is said to be standing in the way of them joining the marketplace or completing higher education courses.Under the city’s trial project, a municipal credit bank will negotiate with creditors to buy out the debts. Those on the scheme will then be issued with a loan to repay according to their means.

Lees verder op The Guardian

In Amsterdam krijgen kinderen vaker een te hoog schooladvies

Trouw 27 januari

Kinderen van hoogopgeleiden krijgen in Amsterdam vaker een te hoog schooladvies. Hoe komt dat?

Al decennia proberen scholen en wethouders in Amsterdam segregatie in het onderwijs te voorkomen. Maar er blijven onderzoeken opduiken die aantonen hoe de kloof juist versterkt wordt. Zo liet wethouder Marjolein Moorman (PvdA) de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek uitzoeken hoe het in de hoofdstad zit met schooladvies. Het resultaat is het zoveelste bewijs van ongelijke kansen: 22 procent van de basisschoolkinderen van laagopgeleide ouders krijgt een advies dat lager ligt dan de eindtoets die ze later ­maken. Voor het kroost van de hoogopgeleiden is dit maar elf procent. Moorman concludeert: “Deze vorm van schooladvies is slecht voor kansengelijkheid”.

Lees verder op trouw.nl

‘Schulden zijn nooit alleen een financieel probleem’

NRC Handelsblad 30 januari 2020

Jongeren met schulden Zo’n 20.000 jongeren in Amsterdam kampen met flinke schulden. De gemeente gaat ze helpen door een deel van het bedrag kwijt te schelden. „Ik wil niet dat ze hun schuld als een zwaard van Damocles met zich meedragen.” Maar: „Het is geen cadeautje.”

Als twintiger wist Adam thuis precies hoe laat elke dag de post kwam. „Dan zorgde ik dat ik de enveloppen van de mat griste, zodat niemand het thuis zou zien.” Wat voor hem begon met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar liep in de loop der jaren op tot een schuld van bijna 20.000 euro.Het verhaal van Adam staat niet op zichzelf. In Amsterdam hebben naar schatting zo’n 20.000 jongeren risicovolle schulden. Duizenden daarvan hebben problematische schulden. Dat gaat om schulden die hoger zijn dan 3.000 euro, en die niet binnen drie jaar zijn af te betalen. Belangrijkste vormen van schuld zijn huurachterstanden, boetes, telecom-abonnementen en de zorgverzekering.

lees verder op nrc.nl

Vier grote steden willen meer geld van Rijk voor basisonderwijs

NRC Handelsblad 4 september 2019

Wethouders pleiten woensdag bij minister Slob voor meer salaris voor leerkrachten en een grotestedenbonus. „Ik vind het een crisis.”

De onderwijswethouders van de vier grote steden willen dat het Rijk de salarissen in het primair onderwijs gelijk trekt met het voortgezet onderwijs. Ook stellen ze voor een grotestedenbonus in te voeren voor leerkrachten die ervoor kiezen in de stad te werken, omdat de tekorten daar het grootst zijn. Hier pleiten ze woensdag voor in gesprek met minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie).

„We waren er al op voorbereid dat de situatie na de zomer ernstig zou zijn, toch schrokken we”, zegt Marjolein Moorman (PvdA), wethouder in Amsterdam, waar het tekort 280 fte bedraagt – op een totaal van zo’n 5.500 fte. Daarvan is 220 fte ‘opgelost’ doordat onbevoegden voor de klas staan. „Dat raakt de kwaliteit en is ongelofelijk zorgelijk. De ongelijkheid groeit: je ziet dat op de scholen waar kinderen het meest gebaat zijn bij goed onderwijs, de tekorten het grootst zijn. Ik vind het een crisis.”

lees verder op NRC.nl

Amsterdam maakt afspraken met grote schuldeisers over snellere oplossing

21 juni 2019

Amsterdam heeft met dertig grote schuldeisers afspraken gemaakt om schulden sneller op te lossen. Daardoor worden Amsterdammers met schulden sneller geholpen. Gemiddeld genomen hebben zij nu binnen drie maanden duidelijkheid over hun afbetalingsregeling. Dat is ruim een maand eerder dan in de rest van het land.

Amsterdam heeft met onder andere internetproviders, zorgverzekeringen, overheidsinstanties en incassobureaus afspraken gemaakt over het sneller afhandelen van betalingsregelingen. Deze bedrijven gaan op voorhand akkoord met het betalingsvoorstel dat de schuldhulpverlener doet. Dat scheelt veel tijd omdat de schuldhulpverlener niet meer met deze bedrijven hoeft te onderhandelen over de hoogte van het bedrag en de betalingstermijn. Ook voor de bedrijven betekenen deze afspraken snellere duidelijkheid en minder gedoe.

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (schuldhulpverlening): “Als je in de schulden zit, is tijd je vijand. Met elke dag dat het langer duurt wordt de stress groter, stijgt je schuld en verdwijnt je zicht op een oplossing. Deze afspraken helpen Amsterdammers om sneller uit de problemen te komen, zodat zij weer perspectief hebben op een schuldenvrij leven.”

Amsterdam trekt 11,4 miljoen uit voor kansengelijkheid in het onderwijs

17 juni 2019

Amsterdam trekt 11.4 miljoen euro uit om te investeren in een brede brugklasbonus, de familieschool en de alles-in-een-school. Met deze maatregelen wil de wethouder onderwijs, Marjolein Moorman, de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten en de tweedeling in het onderwijs verminderen. De investering helpt scholen om een aantal systeemfouten aan te pakken. Met name de vroege selectie van leerlingen maakt de segregatie in het onderwijs groter en pakt voor kinderen met een achterstand heel nadelig uit.

Wethouder Moorman: “We investeren al in de kinderen zelf, maar helaas zit ons schoolsysteem zo in elkaar dat kleine verschillen worden uitvergroot waardoor de kansenongelijkheid en de tweedeling toeneemt. Met deze maatregelen helpen we scholen om het onderwijssysteem zelf te verbeteren. Kinderen worden nu op 11 of 12 jarige leeftijd al uitgeselecteerd op onderwijsniveau. Voor kinderen met een taalachterstand of een lastige thuissituatie is dat funest. Maar ook jongetjes hebben hier last van. Bovendien zorgt deze vroege selectie dat leerlingen al heel jong niet meer met kinderen met een ander onderwijsniveau in de klas zitten. Dat is voor álle leerlingen een slechte ontwikkeling. En het kan anders. Dat laten een aantal scholen al zien. Bijvoorbeeld door kinderen meer tijd te geven om zich te ontwikkelen in een brede brugklas en door het hele gezin te ondersteunen vanuit de school.”

Amsterdam investeert €9,2 miljoen in Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs

29 maart 2019

Het college van B en W trekt de komende vier jaar €9,2 miljoen uit om leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs gelijkere kansen te geven. Het opleidingsniveau en inkomen van ouders is in grote mate bepalend voor de kansen die leerlingen krijgen: kinderen die op school beginnen met een gelijk onderwijsniveau halen niet hetzelfde eindniveau vanwege hun achtergrond of thuissituatie.Het college investeert daarom in scholen die de kansengelijkheid bevorderen, bijvoorbeeld door onderwijsachterstanden tegen te gaan, ouderbetrokkenheid te vergroten en de opstroom van leerlingen naar een hoger onderwijsniveau te bevorderen.

Wethouder Moorman: “De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Ruim 18.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam lopen het risico op een onderwijsachterstand. Als je kansengelijkheid wilt creëren, moet je ongelijk investeren. Daarom investeren we de komende jaren fors in leerlingen in het voorgezet onderwijs die dit het hardst nodig hebben.”

De €9,2 miljoen wordt verdeeld onder de middelbare scholen waar veel leerlingen naartoe gaan die risico lopen op achterstanden. Het gaat om ruim 18.000 leerlingen met ouders met een lage Sociaal Economische Status (SES). De SES wordt bepaald door het opleidingsniveau en het inkomen. Uit onderzoek blijkt dat een lage SES een belangrijke voorspeller is voor het risico op onderwijsachterstanden.De subsidiebedragen per school liggen tussen de €50.000,- en €120.000,- per schooljaar.

Podcast

Tussen 2016 en 2018 maakte Marjolein de podcast de Gelukkige Stad. Gesprekken met Amsterdammers over de stad. Centraal stond de vraag: hoe wordt, of, hoe blijft Amsterdam een gelukkige stad?

Klik op de namen hieronder om een podcast terug te luisteren.

Jesse Frederik
Eva de Klerk
Hedy D'Ancona
Maria Goos
Floor Milikoskwi
Marnix Haak
Ramon Schleijpen
Jaap Seidell
Gert Jan Bakker
Tracy Metz
Samuel Levie
Thijs Roovers
Natascha van Weezel
Sjoerd Soeters
Abdelhamid Idrissi
Danny Wijnbelt
Meredith Smith
Alex Bakker
Bas Kok
Kiza Magendane
Margalith Kleijwegt
Janny Alberts
Ivonne Jansen-Dings
Toos Heemskerk
Stephen Hodes

Blijf op de hoogte

(Of stuur een mail met ideeën voor de stad aan Marjolein)
Dankjewel voor je bericht! Ik probeer alles zo snel mogelijk te beantwoorden
Oops! Something went wrong while submitting the form.